ALV VELOCITAS 1897 - Velocitas 1897

ALV VELOCITAS 1897

28 november 2022 22:00


Dinsdag 29 november is er een algemene ledenvergadering bij Velocitas 1897.

Beste leden,

Namens het bestuur nodigen wij u hierbij uit voor een algemene leden vergadering van de vereniging Velocitas 1897. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 29 november om 20.00 uur in ons clubhuis.
Alle leden worden bij deze uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Agenda
De agenda voor de algemene leden vergadering wordt als volgt voorgesteld:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen algemene leden vergadering van 5 april 2022
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Financieel Jaarverslag van de penningmeester 
7. Verslag van de kascommissie
8. Verkiezing leden kascommissie
9. Uitreiking spelden
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tijdens de vergadering zullen een beperkt aantal geprinte versies van de vergaderstukken aanwezig zijn. Als u de vergaderingstukken vooraf digitaal wilt ontvangen dan wordt u verzocht een email sturen naar secretaris@velocitas1897.nl 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u op 29 november te mogen begroeten bij de algemene leden vergadering.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Velocitas 1897

Arnold Schuur
Secretaris
ALV.jpg
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!